تست هوش | تست هوش روزانه

تست هوش | به تصویر زیر دقت کن و حالا بگو کدومیک از این دو نفر دروغ میگه؟

به تصویر زیر دقت کن و در چالش امروز شرکت کن .بنظر شما کدامیک از این دو نفر دروغ می گوید؟

تست هوش | به تصویر زیر دقت کن و حالا بگو کدومیک از این دو نفر دروغ میگه؟
| کد مطلب: ۴۲۳
لینک کوتاه کپی شد

به تصویر زیر دقت کن و در چالش امروز شرکت کن .بنظر شما کدامیک از این دو نفر دروغ می گوید؟

تست هوش.

.

.

.

.

.

تونستی فرد دروغگو رو تشخیص بدی؟ اگر هنوز موفق نشدی بیا پایین صفحه

تست هوش

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش:

پرستار درست می‌گوید. اگر دقت کنید نوزاد در عکس سونوگرافی به جای بند ناف دم دارد.

ارسال دیدگاه